Monday Jun 17, 2024

บอกลาริ้วรอยบนใบหน้า ด้วยเคล็ดลับที่เรานำมาฝาก

ริ้วรอยบนใบหน้านั้นเป็นอีกปัญหาใหญ่ที่รบกวนใจหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายโดยเฉพาะริ้วรอยแห่งวัยที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ หนังคนนอนดึกค่ะดูหนัง AV ก็ยิ่งเสี่ยงที่จะเกิดริ้วรอย แต่เราสามารถชะลอการเกิดริ้วรอยได้ถ้าเรารู้จักการป้องกัน ริ้วรอยบนใบหน้าเกิดจากอะไรสาเหตุของการเกิดริ้วรอยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือปัจจัย คือปัจจัยภายใน เช่นอายุ และพันธุกรรม ส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่มลภาวะ แสงแดด สุรา บุหรี่ หรือการอดหลับอดนอนเพื่อดูหนัง AV  ฯลฯ

Back to Top